A tanév rendje

 

eves-program

2018/2019.

A tanév helyi rendje

A szorgalmi idő

Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.

A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő

– első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és

– utolsó tanítási napja 2018. június 14. (péntek).

A tanítási napok száma 180 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2019. február 1-ig kapják kézhez a tanulók.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2019. május 2.

A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2019. június 14.

 

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok:

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:

2018.12.01. (szombat)                           Nyílt nap

2018. 12.15. (szombat)                          Diákoknak szünet

2019.01.18. (péntek)                              Pályaorientációs nap

2019.04.15. (hétfő)                               Diákoknak szünet

2019.04.16. (kedd)                               Diákoknak szünet

2019.04.17. (szerda)                             Diákoknak szünet

Diákönkormányzat napja:

2018.10.17.                                                Tájegységek napja

 

A szünetek időtartama

  • Az őszi szünet 2018. október 29-től november 2-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5 (hétfő).
  • A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda).
  • A tavaszi szünet 2019. április 15-től április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12(péntek), a szünet utáni első tanítás nélküli munkanap április 24. (szerda).


  1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja:

 

Megemlékezés neve A megemlékezés

időpontja

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) február 25.
Nemzeti ünnep (március 15.) március 15.

 

 

 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) április 12.
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) június 4.
Aradi vértanúk (október 6.) október 5.
Nemzeti ünnep (október 23.) október 19.

 

 

  1. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja
Ünnep megnevezése Az ünnepség
megtartásánakidőpontja
Tanévnyitó szeptember 3.
Ballagás június 14.
Tanévzáró ünnepély június 20.

 

 Az előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontja

 

A szülői értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja
2018.10.05. Általános szülői értekezlet
2019.01.25. Általános szülői értekezlet
2019.05.24. Általános szülői értekezlet

A fogadóórák terve:

Fogadóórákat mindig tartunk a szülői értekezletek napján.  Intézményünk összes tanára várja a szülőket, hogy igény szerint lehetőségük legyen gyermekük egyéni fejlődését, iskola közösségben való részvételét megbeszélni.

További fogadóórák egyénileg egyeztetett időpontban is lehetségesek.

 

Egyéb iskolai rendezvény:

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2018. szeptember 3.


 

Minden vélemény számít!