A közösségi szolgálatról

A közösségi szolgálatról:

A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

Az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezniük. Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.
A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális  kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
Fontos, hogy a diákok időben  elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába).
A szülőnek a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértőnyilatkozatot kell aláírnia. Fontos tudnia, hogy bár az iskola nagyon komoly szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi szolgálathoz.
Amennyiben egy diáknak ismeretségi körön belül lehetősége van közösségi munka végzésére, akkor  az iskola együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezettel.

Az iskolában az ötven órán belül-szükség szerint mentorral közösen- legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

Együttműködési megállapodás:

A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában.

Iskolai koordinátor: Nánási Erzsébet

Kérjük, ha Önök fogadó szervezetként vállalnák a velünk való együttműködést, akkor az együttműködési megállapodást szíveskedjenek az Önökre vonatkozó részek kitöltése után az iskola címére megküldeni (postai úton) vagy éppen a közösségi szolgálatot végző diák által.
A tanulói jelentkezéseket, és a tevékenység végzését meg kell előznie az együttműködési megállapodás aláírásának.

Törvényi háttér: