ÉVES PROGRAMUNK | TÁRSOLDALAK | KÉPGALÉRIA | DIÁKJAINK TOLLÁBÓL | TÁMOGATÓINK
 

 


Az Abai Gimnázium diákjai számára lehetőség nyílik havonta egyszer a Hortobágy vidékére - Nádudvarra átlátogatni, s olyan hasznos ismeretek elsajátítani, élményeket gyűjteni, melyek iskolánk tantervébe szorosan illeszkednek. Gimnáziumunk a Nádudvari Népi Kismesterségek Iskolájának pedagógusaival szoros együttműkö-désben áll.  Mi ennek a kapcsolatnak az alapja?

A két iskolát összeköti a közös szellemiség, hasonló értékeket képviselve végezzük feladatunkat, segítjük egymást.
A következő sorokban egy rövid ismertetőt olvashatnak az iskoláról, s az abai gimnazisták ottani képzési lehetőségeiről.

 
 „Az alkotások, melyek kezünk nyomán készülnek, nemcsak egyszerű tárgyak, nemcsak népünk évezredes örökségének részei, hanem útjelzők is önmaguk megismeréséhez.”

Az iskola szakmai képzése országosan is kiemelkedő a hagyományos kézműves szakmák iskolarendszerű oktatása tekintetében. Célja a kézműves hagyományok újjáélesztése.
Lehetőséget nyújt a népi kultúrában való elmélyülésre. A szakmai ismeretek mellett népzene, néptánc, néprajz és művészettörténet oktatás is folyik az intézményben.
Az itt töltött évek alatt a tanítványok nemcsak népi mesterségek alapfogásaival, hanem szerves magyar kultúra összefüggéseivel, jelírással, képírással is megismerkednek. A szerves gondolkodásmód – mely kultúránk sajátja – a tanulók egész további életét befolyásolja, akár kézműves mesterekként, akár nevelőként, oktatóként, vagy egyszerűen teljes életet élő, az Egész-séget fontosnak tartó emberként folytatják pályájukat.

Az Országos Ifjúsági Kézműves pályázatokon, mindannyiszor kimagaslóan szerepelt az iskola. A szakmák egyéni sikereinek (első-, második-, harmadik helyezései) eredményeként a "Legeredményesebb Szakiskola" elismerő címet szerezhette meg a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól, illetve a Magyar Művelődési Intézettől 1997-ben, majd 1999-ben. 2001-ben a NKÖM az ország öt legeredményesebb intézménye között ismerte el az iskola szakmai munkáját. Az V. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton való kiemelkedő részvételéért, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma külön díjban részesítette az iskolát a 2003-ban megtartott országos szakmai rendezvény alakalmával. 2005-ben a VI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton elért eredmények elismeréseként miniszteri díjban részesült az iskola.

A gimnázium tanulmányi ideje során, 2 év alatt 12 hétvégét teljesítve a diákok megismerhetik a népi kismesterségek alapjait. Az oktatást záró egy hetes összefüggő szakmai gyakorlat (tábor) végén a Szakiskola levizsgáztatja a diákokat, és a népi kismesterségek alapjai (játszóház vezetői) szakvizsgát tehetnek.


A gimnáziumi érettségi után a diákok 2 év alatt nappali tagozaton elvégezhetik az általuk választott mesterséget (fazekasság, szövés, bőrözés, faragás, kosárfonás, nemezelés stb.), szakmát szerezve. Erre akár párhuzamosan egy egyetemi képzés mellett is lehetőségük van. További egy év tanulással szakoktatói oklevelet kaphatnak (2+2+1 év). 


NÉPI KISMESTERSÉGEK, SZOLGÁLTATÓ MESTERSÉGEK SZAKISKOLÁJA
4181 Nádudvar, Ady tér 10.
Telefon: 54/480-730, 527-040 Fax: 54/527-041
Iramlevél: nkszmsz@freemail.hu
Honlap: www.adyamk.hu