Felvételi tudnivalók

OM azonosító: 

200963

Intézménynév: 

Atilla Király Gimnázium Általános Iskola és Művészeti Iskola

Székhely: 

8127 Aba, Kisfaludy u. 12./c

Intézmény vezetője: 

Szilasy György

Ellátott feladatok: 

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
Speciális jellemző
Évfolyamok száma: 4

Tel.: 

+36 (22) 430 707

Fax: 

+36 (22) 430 707

E-mail: 

atillakiralygimnazium@gmail.com

Honlap cím: 

www.abaigimnazium.hu

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Székesfehérvári Tankerület

Működtető: 

Székesfehérvári Tankerület

Fenntartó típusa: 

állami intézményfenntartó központi hivatal
   
Letölthető okiratok >

 Feladatellátási helyek

Székhely kódja: 001
Atilla Király Gimnázium
8127 Aba, Kisfaludy u. 12./c
Tel.: +36 (22) 430 707
Fax: +36 (22) 430 707

Induló képzési forma

4  ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Induló osztályok száma :1

 

Angol nyelvi  csoport – 0001 tagozatkód
Német nyelvi csoport – 0002 tagozatkód

Az oktatás sajátos jellemzője mindkét tanulmányi területen:
Iskolánk oktatási-nevelési tevékenységét a 2008/2009. tanévben kezdte meg.
Aba nyugodt, biztonságos vidéki környezetben fogadja az iskolánkat választó diákokat. A Sárvíz Kistérséget legelőkben, tavakban bővelkedő tájvédelmi területek, kis falvak alkotják, melyben a gimnáziumnak kiváló lehetősége nyílik célkitűzéseinek megvalósítására. Kiemelkedő célunk  tanulóinkban az értelmi- és  érzelmi intelligencia egyensúlyának kialakítása, melynek részeként fontosnak tartjuk a következő területek fejlesztését:

  • Az évköri rend hagyományos ünnepeinek, jeles napjainak bemutatása, felelevenítése, őszintén átélhető formáinak megtalálása;
  • szűkebb környezetünk élővilágának megismertetése diákjainkkal, a természet tiszteletére nevelés;
  • élményszerű oktatás: az „általános” kerettantervre építünk alapként, de a helyi tantervünk összeállításakor a hatékony és élményszerű módszereket alkalmazunk.
  • testnevelési foglakozások: testnevelés órák, néptánc órák, népi játék foglalkozások
  • Művészetek modul keretei között a diákoknak lehetőségük van az alkotásra.
  • A diákok megismerkedhetnek a kézműves mesterségek alapjaival: fazekas, nemezes és fafaragó műhelyek (a jelentkezők érdeklődésének megfelelően);
  • A 4 év során folyamatosan életvitel foglalkozásokat tartunk.
  • hosszabb ideig tartó átfogó feladatok alkotása (például): jurta-, és kemenceépítés stb.;
  • Terepgyakorlatok: kirándulásokat teszünk a környéken és a Kárpát-medencében.
Tagozatkód: 0001-angol nyelv
Induló osztályok száma: 0,5
   
Az oktatás sajátos jellemzője: 4 évfolyamos gimnázium
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: angol, német
Emelt óraszámban tanított tantárgy:

angol nyelv, vizuális kultúra

 

Tagozatkód: 0002-német nyelv
Induló osztályok száma: 0,5
   
Az oktatás sajátos jellemzője: 4 évfolyamos gimnázium
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: angol, német
Emelt óraszámban tanított tantárgy: német nyelv, vizuális kultúra

 

 

A felvételi követelmény:

A felvételi elbírálása a tanulmányi eredmények; az általános tantervű matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredménye alapján történik.

A felvételi pontszámítás módja:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredményei 50 – 50 %-ban számítanak.

Az iskola a hozott tanulmányi eredményeknél a 7. évfolyam év végi átlagát és a 8. évfolyam félévi átlagát veszi figyelembe. A két évfolyam összesített átlaga alapján a pontszámítás módja:

4,5 – 5     50 pont
4 – 4,4     40 pont
3,5 – 3,9  30 pont
3 – 3,4     20 pont
0 – 2,9    10 pont

Az SNI tanulók esetében lehetőség van arra, hogy a központi írásbeli vizsgán a törvényben foglaltak szerinti méltányosságban részesüljön, amennyiben azt írásban kérelmezi és a szakértői véleményt beküldi az írásbeli felvételit szervező intézménynek.

Iskolánk általános iskolai tagintézményből az átvétel nem automatikus. A tanulóknak részt kell venni a teljes felvételi eljárásban.


Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 
2023. január 21. 10:00 (szombat)

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2023.02 27-28-03.01.

Szeretnénk a felvételiző diákokkal és szüleikkel személyesen megismerkedni, ezért szóbeli elbeszélgetésre hívunk mindenkit.

A szóbeli elbeszélgetés helye: Aba, Kisfaludy u. 12./c (autóval a Kastélykert u. felől közelíthető meg)