Felvételi tudnivalók

OM azonosító: 

200963

Intézménynév: 

Atilla Király Gimnázium Általános Iskola és Művészeti Iskola

Székhely: 

8127 Aba, Kisfaludy u. 12./c

Intézmény vezetője: 

Szilasy György

Ellátott feladatok: 

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
Speciális jellemző nyelvi előkészítő évfolyam
Évfolyamok száma: 5

Tel.: 

+36 (22) 430 707

Fax: 

+36 (22) 430 707

E-mail: 

gimnazium@aba.hu

Honlap cím: 

www.abaigimnazium.hu
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-Székesfehérvári Tankerület

Működtető: 

Székesfehérvári Tankerület

Fenntartó típusa: 

állami intézményfenntartó központi hivatal
Letölthető okiratok >

 Feladatellátási helyek

Székhely kódja: 001
Atilla Király Gimnázium
8127 Aba, Kisfaludy u. 12./c
Tel.: +36 (22) 430 707
Fax: +36 (22) 430 707

Induló képzési forma

4 + 1 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol és német nyelvből

Induló osztályok száma :1

Angol nyelvi emelt szintű csoport – 0001 tagozatkód
Német nyelvi emelt szintű csoport – 0002 tagozatkód
Felvehető tanulók száma: max. 26 fő

Az oktatás sajátos jellemzője mindkét tanulmányi területen:
Iskolánk oktatási-nevelési tevékenységét a 2008/2009. tanévben kezdte meg egy osztállyal, jelenleg 5 évfolyammal működik az intézmény.
Aba nyugodt, biztonságos vidéki környezetben fogadja az iskolánkat választó diákokat. A Sárvíz Kistérséget legelőkben, tavakban bővelkedő tájvédelmi területek, kis falvak alkotják, melyben a gimnáziumnak kiváló lehetősége nyílik célkitűzéseinek megvalósítására, melyek a következők:

  • az évköri rend hagyományos ünnepeinek, jeles napjainak bemutatása, felelevenítése, őszintén átélhető formáinak megtalálása;
  • szűkebb környezetünk élővilágának megismertetése diákjainkkal, a természet tiszteletére nevelés;
  • élményszerű oktatás: az „általános” kerettantervre építünk alapként, de a helyi tantervünk összeállításakor a hatékony és élményszerű tanulás érdekében új utakat keresünk;
  • testnevelési foglakozások: néptánc órák, népi játék foglalkozások
  • kézműves mesterségek alapjaival ismerkedés: fazekas, ötvös és fafaragó műhelyek (a jelentkezők érdeklődésének megfelelően);
  • hosszabb ideig tartó átfogó feladatok alkotása (például): jurta-, és kemenceépítés stb.;
  • Terepgyakorlatok: kirándulásokat teszünk a környéken és a Kárpát-medencében.
  • a 9-12. évfolyamon tantárgytömbökben folyik az oktatás

 

Tagozatkód: 0001-angol nyelv
Induló osztályok száma: 0,5
Felvehető tanulók száma: 13 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: 4 évfolyamos +1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon ANGOL nyelvből
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: angol, német
Emelt szintű érettségire való felkészítés:  idegen nyelv

 

Tagozatkód: 0002-német nyelv
Induló osztályok száma: 0,5
Felvehető tanulók száma: 13 fő
Az oktatás sajátos jellemzője: 4 évfolyamos +1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon NÉMET nyelvből
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: angol, német
Emelt szintű érettségire való felkészítés: idegen nyelv

 

A felvételi követelmény:

A felvételi elbírálása a tanulmányi eredmények; az általános tantervű matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredménye alapján történik.

 

A felvételi pontszámítás módja:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes matematika és magyar írásbeli feladatlapok eredményei 50 – 50 %-ban számítanak.

Az iskola a hozott tanulmányi eredményeknél a 7. évfolyam év végi átlagát és a 8. évfolyam félévi átlagát veszi figyelembe. A két évfolyam összesített átlaga alapján a pontszámítás módja:

4,5 – 5     50 pont
4 – 4,4     40 pont
3,5 – 3,9  30 pont
3 – 3,4     20 pont
0 – 2,9    10 pont

 

Az SNI tanulók esetében lehetőség van arra, hogy a központi írásbeli vizsgán a törvényben foglaltak szerinti méltányosságban részesüljön, amennyiben azt írásban kérelmezi és a szakértői véleményt beküldi az írásbeli felvételit szervező intézménynek.

Iskolánk általános iskolai tagintézményből az átvétel nem automatikus. A tanulóknak részt kell venni a teljes felvételi eljárásban.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
Szeretnénk a felvételiző diákokkal és szüleikkel személyesen megismerkedni, ezért szóbeli elbeszélgetésre hívunk mindenkit.

2018. január 20. 10:00 (szombat)

A szóbeli meghallgatás időpontja:
2018. február 26 – 27 – 28.

A szóbeli elbeszélgetés helye: Aba, Kisfaludy u. 12./c (autóval a Kastélykert u. felől közelíthető meg)